dan-study-0058

DNA študija 2014

EMJ-LOGO

“Povečana sposobnost vezave spermatozojev na hialuronansko kislino kaže na večjo zrelost, boljšo morfologijo in večjo DNA integriteto po dodajanju mikrohranil”

Lipovac M., Bodner F., Schütz  A., Kurz H., Riedl C., Mair J., Imhof M.

Študije so pokazale, da je visok indeks DNA fragmentacije lahko eden ključnih dejavnikov, ki prispevajo k nepojasnjeni moški neplodnosti. Pilotska študija je raziskovala stopnjo DNA fragmentacije po jemanju PROfertil®-a z uporabo testa vezave hialuronana.

S testom vezave hialuronana se da določiti način vezave spermija na hialuronan (del membrane, ki obdaja jajčece). Glava zrelega spermija nosi specifični receptor za hialuronan (hialuronsko kislino). Nezreli spermiji tega receptorja nimajo. Višji kot je odstotek DNA fragmentacije, manj spermijev se veže na hialuronan. Test vezave hialuronana je tako dober indikator za izbiro tistih semenčic, ki so dosegle določeno stopnjo zrelosti in, glede na rezultate študije, imajo nižjo stopnjo DNA razgradnje. Edino zrele semenčice se lahko vežejo na hialuronan. Sposobnost vezave je za uspešno oploditev jajčec nujna. (Literatura 27, 28, 29, 30, 31)

Treatment-Group_Grafik

Ključna sporočila:

 • PROfertil® pomaga povečati stabilnost DNA in s tem preprečuje poškodbo DNA
 • PROfertil® povečuje stabilnost DNA in preprečuje poškodbo DNA, povzročeno z okoljskimi dejavniki, življenjskim stilom in starostjo
 • PROfertil® izboljšuje izid oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP)
 • PROfertil® preprečuje ponavljanje prekinitev nosečnosti
 • pozitivno vpliva na embrionalni razvoj

 

Tabelle_Grafik-1024x269

 • V tretirani skupini je po 3-mesečni terapiji prišlo do 19,7 % povečanja (česa) glede na začetno vrednost in je bilo značilno višje kot v kontrolni skupini, kjer je prišlo do 2,1 % znižanja.

   

   

Control-Group_Grafik

Kontrolna skupina

 

 • V tretirani skupini je po 3-mesečni terapiji prišlo do 19,7 % povečanja (česa) glede na začetno vrednost in je bilo značilno višje kot v kontrolni skupini, kjer je prišlo do 2,1 % znižanja.