Vloga spermatozojev

Spermatozoji so zelo posebne celice

Niso le najmanjše, ampak tudi najbolj polarizirane celice v telesu, ki svoje funkcije opravljajo celo zunaj telesa in v drugem osebku, v ženskem spolnem traktu. Da bi obdržali polarizacijo, imajo posebno zgrajeno plazmatsko membrano, ki vsebuje izjemno visoke količine polinenasičenih maščobnih kislin (PNMK). Visoka vsebnost PNMK je pomembna za normalno delovanje semenčic, saj je pogoj za fluidnost njihove plazmatske membrane. Fluidnost membrane je neposredno povezana z normalnim delovanjem semenčic.

 

Odsotnost antioksidativne zaščite

Za spermatozoje je značilna posebna oblika, ki ni vezana le na izrazito polarizacijo, ampak tudi dramatično izgubo večine citoplazme med spermatogenezo. Posledično imajo moške spolne celice izrazito slabo lastno antioksidativno zaščito z lovilci RKS kot so katalaza, glutation peroksidaza (GPx) ali superoksidna dismutaza (SOD) kot tudi ne-encimske molekule kot so vitamin C, vitamin E in glutation. Zaradi pomanjkanja lastne antioksidativne zaščite in izjemno visoke vsebnosti PNMK v plazmatski membrani so moške spolne celice izrazito občutljive na oksidativni stres. Ker imajo razvijajoči se spermatozoji zelo omejene možnosti popravkov poškodb DNA ter slabo obnovo in regeneracijo glutationa, takšen oksidativni stres vodi ne le k motenemu delovanju semenčic, ampak tudi k poškodbi DNA.