warum-profertil

Razlogi za PROfertil®

“Vsak moški bi moral zgraditi hišo, zasaditi drevo in imeti otroka”, pravi znana ljudska modrost. Prvi dve na spisku obveznosti je relativno lahko doseči. Tretja, zaploditi otroka, pa ostaja želja vedno večjega števila moških, ki jo na svojo nesrečo težko ali sploh ne morejo izpolniti.”

Po svetu se iz številnih razlogov rojeva vedno manj otrok. Danes je 10-15 % vseh parov brez otrok proti svoji volji. Številni so razlogi za to, da ljudje ne morejo zanositi, pri ženskah (ženski faktor) in moških (moški faktor) – ali pa gre za kombinacijo obeh v enaki meri.

Moški faktor

V 40-90 % primerov je moška zmanjšana plodnost posledica nezadostne tvorbo sperme. V študijah je dokumentiran 58 % padec števila semenčic v obdobju 50-tih let.1)2) Analiza več kot 100 objavljenih študij prikazuje velik padec števila semenčic v obdobju zadnjih 60-tih let, prvenstveno v Združenih državah in v Evropi ter Avstraliji (1-3 %/leto). 3)4) Za moško neplodnost obstajajo številni vzroki – v industrializiranih deželah genetika, stres, spremembe življenjskega stila, pa tudi prehranske navade vplivajo na zmanjšano tvorbo in kakovost semenčic na zaskrbljujoč nivo.
Medtem ko so za ženske na voljo številne možnosti zdravljenja, vključno z umetno oploditvijo (IVF), so možnosti za moške, da bi izboljšali svoj edini in odločujoč faktor, kakovost svoje sperme, omejujoče.
PROfertil® je prvo dietetično živilo, ki pomaga izboljšati kakovost semenčic. Njegova učinkovitost je dokazana v kliničnih študijah. Vnašanje mikrohranil se je izkazalo kot koristno za povečanje kakovosti sperme.

1) Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2) Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38
3) Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4) Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.