spermien-gesundheit

Zdravje semenčic

Gibljivost semenčic

Zmožnost gibljivosti semenčic je pomemben faktor za uspešno gibanje po ženskem reproduktivnem traktu. Če semenčice niso dovolj hitre, propadejo preden pridejo do jajčeca.

Gibljivost je razdeljena v tri katergorije:

  • progresivno gibanje (PR) – gibanje v smeri
  • ne-progresivno gibanje (NP) – lokalno gibanje (gibanje v krogih)
  • nepremičnost – ni gibanja

Gibljivost obravnavamo kot normalno, če se več kot 32 % semenčic giblje progresivno.

 

Koncentracija semenčic

Koncentracija semenčic (število semenčic) omogoča prognostično in diagnostično informacijo. Pove, koliko semenčic se izloči med spolnim odnosom. Število kaže na tvorbo semenčic, zalogo semenčic v obmodku kot tudi prehodnost sistema kanalčkov.

Prerez-Slika: Shematski prikaz semenčice, Mariana Ruiz, prosta raba

 

Morfologija (oblika)

611px-Simplified_spermatozoon_diagram.svg_-300x87

Za ugotavljanje plodnosti je videz semenčic izjemnega pomena. Pod mikroskopom uporabljajo različne kriterije in klasifikacijski sistem za obravnavo morfologije človeških semenčic za poškodbe glave, osrednjega dela ter repa.
Morfologijo označimo kot normalno, če je povprečno število semenčic z normalno obliko več kot 4 %.

 

Vitalnost

Vitalnost semenčic predstavlja odstotek živih semenčic v ejakulatu.